پاسخ به پرسش #18056

بله در صنعت کابینت سازی، کفاشی و کارخانجات صنعتی کاربرد دارد