پرسش درمورد محصول میخ کفش سان مکث کارتن (#17020)

این میخ برای کابینت سازی هم کاربرد داره؟